top of page

AI HAU GABAREN

HATOR HATOR

OLENTZERO BURU H

OLENTZERO BEGI GORRI

HEMEN HELDU GERADE

ALAKEN

DIN DAN DON

KANTA KANTARI

KALEJIRA BELENEN

GABONA GABONA

HORRA HORRA

DIOS TE SALBE

HORRA MARI DOMINGI

ARI NAIZELA

ARIN KRISTAUAK

ALBAKO GULTZURRUNA

AGUR ESKERRIKASKO

IA NESKA MUTILAK

GABONA GABONA

-Gabona gabona, hau zoriona bertsotan ari zaigula aitona

,jaj jaja parrezka dago amona

-Bizar zuri bizar zuri, mendi gainak zuri zuri

zoriona zoriona, bertan ditugu gabonak

-Tximini zulotik norbait sartu da mutur beltz begi gorri aibalio

Olentzero dela halaxe dio

                                              Bizar...

-Laister urte berri, gaur Olentzero alferrontzi mozkor eta tripero

hor dago sutondoan bero bero.

                                              Bizar...

-Tranka tranka trostan, hiru errege hirurak datoz jator eta legez,

panpin politak ekarri mesedez. 

                                               Bizar.....

 

HORRA HORRA

Horra horra gure Olentzero

pipa galduta etxera dator gauero.(Bis)

-Muturretik ardoa dzanga dzanga edan du

botila kendu nahi baina inork ezin kendu

umorean ibiltzeko ez dela berandu

serio esan du, ez dela berandu(Bis)

-Aurtengo Olentzero jarri zaigu formala

utzi du baserria utzi behi eta txahala

kalera etorri eta egi bat badala

aibala badala, urtero bezala(Bis)

 

HORRA MARI DOMINGI

Horra Mari domingi begira horri

gurekin nahi duela belena etorri

gurekin nahi baduzu belena etorri

atera beharko duzu gona zahar hori

Hatoz hatoz zure bila nenbilen ni(Bis)

Hatoz goazen adora dezagun

Belenen jaio dan/ haur eder hori(Bis)

OLE OLENTZERO

Ole! Olentzero!                Horra! Horra!Horra! Horra!
Ole! Olentzero!                 Gure Olentzero
Olentzero, buru handia   Kapoiak ere baitu
Entendimentuz jantzia,    Arrautzatxoakin
Bart arratsean                  Horra! Horra!... 
Edan omen du                 Bihar merendatzeko
Hamar orruko zahagia     Bo/ti/la ar/do/a/kin.

 

OLENTZERO TA ASTOA
Olentzero ta astoa basora joan dira  

Bidean galdu eta haserretu dira (Bis)

Olentzerok astoai belarritik tira          

Astoak olentzeroi praketatik tira

Tira ta tira elkarrenak dira

tira ta tira konponduko dira.

Olentzerok astoai buztanetik tira          

Astoak olentzeroi gerrikotik tira.

 

IA NESKA MUTILAK (Urnietako kanta)
 

Ia neska mutilak hartu hartu makilak

Abia Belena mendi hoiek barrena

Portaletxo batian aingeruen artian

larrugorri bixian humildade handian(Bis)

Gure Jesus ona, jaio da Belenen (Bis)

Hemen gatoz guztiok soinu eta dantza

gaurko egun handi honen ondran eta alabantzan

Eguarri jaiak dira horren esperantzan

bestela menditikan jaitsiko ere ez ginan

ARI NAIZELA

Ari naizela ari naizela nekatu zaizkit ezpainak

etxe hontatik espero ditut lau errial ta gaztainak

BOTA¡¡¡

AGUR ESKERRIKASKO

Agur eskerrikasko agur etxekoak

hurrengo urterarte hemendik bagoaz...
 


AI HAU GABAREN
Ai hau gabaren zoragarria, jesus jaio da Belenen
eta guztiok bila gabiltza, etxe honetan ote den
Kalean haize hotza, mendian elurra
soineko zuri garbiz, jantzi zaigu lurra
estalpe epelean behia eta astoa
eta bien erdian haur eder askoa

Intzentsu mirra urrez, hiru errege irriparrez
Belena datoz gustora, haurraren ondora
ta Olentzero begi gorri ume guztien alaigarri
ehun da hogei kilo justuz, zahagia ustuz

HATOR HATOR
Hator hator mutil etxera, gaztaina ximelak jatera
gabon gaua ospatutzeko aitaren da amaren ondoan
ikusiko dek aita parrez ta amaren poz atsegina
Eragiok mutil aurreko danbolin horri
gaztainak erre artian(Bis) Txipli txapla pun
Gabon gaua pozik igaro daigun.

OLENTZERO BURU HANDIA
Olentzero buru handia entendimentuz jantzia
bart arratxian edan omen du
hamar arruako zahagia, ai urde tripa handia tralara
ai urde tripa handia sagar ustelez betia

HEMEN HELDU GERADE
Hemen heldu gerade, berri on batekin
gure enbajadore Olentzerorekin
Olentzero joan zaigu, mendira lanera
intentziuarekin ikatz egitera
aditu duanian, Jesus jaio dela
lasterka etorri da berri ematera
-Horra horra gure Olentzero
pipa hortzetan dula eserita dago
kapoiak ere baitu arrautzatxuakin
bihar meriendatzeko bolila arduakin(Bis)

OLENTZERO BEGI GORRI
Olentzero begi gorri, nun arrapatu dek arrai hori
-Zurriolako arroketan, bart arratseko amaiketan
Olentzero begi gorri, nun jango dek arrai hori
-Parte zaharreko aldean, sagardotegi batean

ALAKEN
Alaken txis pun(Bis) ala pikula tun paire
errespondela pikula tunpa Jesus Maria jainkoa zen
adiskideok, ikusi duzue zelai horietan artzaia
artzai txiki artzai handi artzai mutur lehuna

DIN DAN DON
Din dan don din dan don eguberrion
zorion zorion gabonak/ din dan don(Bis) Gabon
Izar bat hasi da, dizdizka zeruan
berri onak zabaltzen ari zaigu munduan
jaio da jaio da, Jaunaren semea

 

KANTA KANTARI

Kanta kantari daude zeruan kanta kantari aingeruak

kanta aleluai, gaur aleluia beti aleluia, kanta aleleuia

epel epel sukalde giroan aitaren tamaren ondoan

KALEJIRA BELENEN

-Oiloa kanta kantari, kukurru kukurruku

kalejiran dabiltza, kukurru kukurruku

eguarri gaua ospatzen kukurruku...

Jesus jaio da Belenen kukurru kukurruku

-Oilarra aurretik dute kikiri kikiriki

zeladorez jantzita kikiri kikiriki...

-Atzetik txitoak ere piopio piokaaurrekoei ezin segi, piopio pioka

 

KAS KAS KAS ATEAN

Kas kas kas atean (Bis)   - Praka zabalak, atorra urdina 

nor dabil etxean(Bis)        - Mutur zikina, txapela beltza

ikusi makusi(Bis)               - Pipa ahoan, ardoa bertan

Nor naizen ikasi (Bis)

Ai ene ez dakit ezer ez ez ez    Bai bai bai lehen orain eta gero

ai ene kontatu mesedez            zu zara gure olentzero

EGAPEKO KANTA ZAHARRAK

 

DIOS TE SALBE

Dios te salbe ongi etorri gabon jainkoak diela

legearekin kunpli dezagun eguberriko sarrera

-Oles ta oles etxekotxoak, nik jotzen ditut ateak

nik jotzen ditut ateak eta ongi erantzun jendeak

.-Zapata txuri paperez, euri denean baterez

Nagusi jauna esan bezaigu hasiko garen ala ez

 

 

ARIN ARIN KRISTAUAK

Arin arin kristauak arin arin Belena

Jesus adoratzera ahal den azkarrena

-Bibolina txistua danbolin soinua

artzaiak jotzen daude atsegin ta pozez

-Zer gertatzen ote da Belengo herrian

gure Jesus jaio da estalpe batean

ALBAKO GULTZURRUNA

Albako gultzurruna haitz baten gainean

gizon bat arrantzuan itsas bazterrean

kainabera horrekin zabiltzan gizona

jaungoikoak dizula zuri egun ona.

Alaitu ta poztu gaiteezen gaurko gauarekin

gure jesus onaren etorrerarekin

Gabon gaua dala ta gatoz gu honera

lehengo usariuan gabon egitera

hotz dago atarian luzaro egoteko

baimena nahi genuke barrura sartzeko

bottom of page